Služby účtovníctva a dani

Komplexné služby účtovníctva a dane.

Odborné poradenstvo v oblasti dani a účtovníctva

Medzinárodné zdaňovanie, posúdenie daňovej uznateľnosti nákladov, organizačné zložky.

Finančná analýza a manažérsky reporting.

Kontrola účtovníctva

Kontrola dodržiavania účtovných a daňových postupov Vašimi zamestnancami, vydanie odporúčaní smerujúcich ku zlepšeniu vnútorného systému.


NOVINKY

10 účtovných chýb v stavebnej firme

Predstavujem môj nový článok na https://www.ako-uctovat.sk.

Minimálna mzda na rok 2020

Suma minimálnej mzdy na rok 2020 sa ustanovuje na
a) 580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

Informačná povinnosť zamestnávateľa

 • Platí pre akomkoľvek zamestnávaní cudzinca – občana EU, občan tretích krajín, s trvalým pobytom, na pracovnú zmluvu alebo na dohodu o o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
 •  do 7 dni pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania aj odo dňa ukončenia pracovného pomeru vyplniť a poslať na UPSVAR tlačivo „Informačná karta“,
 • v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny zamestnávateľ je povinný priložiť kópiu pracovnej zmluvy/dohody

Výhody pre Vás:

 • vedenie účtovníctva;
 • príprava daňových výkazov;
 • reporting vedeniu spoločnosti;
 • úplný a reálny obraz Vášho podnikania.

Sme tu pre klienta, ktorý chce mať poriadok v podnikaní. Účtovníctvo pre klienta, nie pre Daňový úrad.


Model spolupráce

1 krok —>

Odovzdanie podkladov, 1/týždenne  alebo podľa dohody – osobné, elektronický, kuriér.

2 krok —>

Spracovanie podkladov, príprava daňových priznaní a výkazov.

3 krok

Výkaz o predbežných výsledkoch podnikania, pravidelne osobné stretnutia.


Špecializácia

 • podvojné účtovníctvo
 • personalistika, mzdy
 • účtovníctvo obchodných spoločnosti – dividenda,prevod podielov, zlúčenie
 • predaj podniku
 • účtovníctvo v skupine, transferové  oceňovanie, organizačné zložky v zahraničí
 • daň z príjmov právnických osôb, DPH, iné dane, daňová optimalizácia
 • kontrola účtovníctva minulých rokov
 • medzinárodné zdaňovanie
 • odbory podnikania  – stavebníctvo, prenájom nehnuteľnosti, IT-služby, malo/veľkoobchod

 

Odpovede na časté otázky:

 • SW – Omega, Pohoda, SAP.
 • K naším dlhoročným klientom patria: skupina Prima Zdroj, Flagman s.r.o., ALDEASA AUDIT a iné.
 • Komunikujeme aj v ruštine, angličtine, češtine.