Služby účtovníctva a dani

Komplexné služby účtovníctva a dane.

Odborné poradenstvo v oblasti dani a účtovníctva

Medzinárodné zdaňovanie, posúdenie daňovej uznateľnosti nákladov, organizačné zložky.

Finančná analýza a manažérsky reporting.

Kontrola účtovníctva

Kontrola dodržiavania účtovných a daňových postupov Vašimi zamestnancami, vydanie odporúčaní smerujúcich ku zlepšeniu vnútorného systému.Výhody pre Vás:

  • vedenie účtovníctva;
  • príprava daňových výkazov;
  • reporting vedeniu spoločnosti;
  • úplný a reálny obraz Vášho podnikania.

Sme tu pre klienta, ktorý chce mať poriadok v podnikaní. Účtovníctvo pre klienta, nie pre Daňový úrad.


Model spolupráce

1 krok —>

Odovzdanie podkladov, 1/týždenne  alebo podľa dohody – osobné, elektronický, kuriér.

2 krok —>

Spracovanie podkladov, príprava daňových priznaní a výkazov.

3 krok

Výkaz o predbežných výsledkoch podnikania, pravidelne osobné stretnutia.